Водещ лагер с тапа 25-293

Описание

Водещ лагер с тапа 25-292 за конзолна врата
Предлага се в различни размери, в зависимост от теглото на вратата

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
Д: 68 мм
C: 15 мм
A: 70 мм
В: 59 мм
B: 51 мм
L: 140 мм
S: 3 мм

Тегло на вратата (кг): 350